No drugs, aggression, trading,

discrimination, nuisance behaviour,

sexual harassment.

   

 Geen drugs, agressie, handel,

discriminatie, hinderlijk gedrag,

ongewenste intimiteiten.

Have respect for the ladies, manager and the fellow visitors.

 

 Heb respect voor de dames, beheerders en de mede bezoekers.

Forbidden to film or photograph.

 

 Verboden te filmen of fotograferen.

No smoking in the corridors.

 

 Verboden te roken in de  gangen.

All ladies in Love N Joy work exclusively with condom.

 

 Alle dames in Love N Joy werken uitsluitend met condoom

The ladies in Love N Joy have a minimum working price of €50.

 cash only

 

 De dames in Love N Joy hanteren een minimale werk prijs van €50.

alleen contant

 


All ladies in Love N Joy work independently.

The lady's determine their own working prices and services.

The lady's have the right to refuse customers without giving any reason.

 

 Alle dames in Love N Joy werken zelfstandig.

De dames bepalen zelf hun werk prijzen en diensten.

De dames hebben het recht klanten te weigeren zonder opgave van reden.


If you violate our house rules, you will be asked to leave the premises and you run the risk of being denied.

 

 Bij het overtreden van onze huisregels zal u worden verzocht het pand te verlaten en loopt u het risico een ontzegging te krijgen.

 


Furthermore, we wish everyone a lot of erotic pleasure.

If you have any questions, suggestions and/or comments, please contact us.

 

 Verder wensen wij iedereen veel erotisch plezier.

Heeft u vragen suggesties en of opmerkingen neem dan contact met ons op.