In de 17e eeuw was prostitutie een wijd verbreid verschijnsel en ook de recreatieve voorzieningen in een garnizoens- en handelsstad als Leeuwarden vormden daarop geen uitzondering. ‘Bijschnabbelende' huisvrouwen werden dan ook aan de lopende band tot tepronkstelling veroordeeld wegens het ‘aanhouden' van aangeschoten boeren- en soldatenvolk, dat onder het mom van het aanschuiven voor een kopje ‘coffij' of een ‘soopje' - éénmaal binnen - werd overgehaald tot het zich laten welgevallen - uiteraard tegen betaling - van de nodige ‘verwennerijen'. Ook het in onechte baren van een kind kwam een ongehuwde - veelal jonge ‘onnozele' (lees: naieve) - moeder dikwijls op deze onterende straf te staan. De natuurlijke vader - veelal een soldaat op doorreis - was dan vaak al lang en breed weer met zijn regiment vertrokken naar een andere stad.


Ook in later tijd waren ‘huizen van plezier' in Leeuwarden geen onbekend verschijnsel. In het laatst van de 19de eeuw werd zelfs beweerd dat Leeuwarden - na Rotterdam - zo'n beetje de meest decadente stad van Nederland was. Zo kende Leeuwarden destijds het eerste ‘gelegaliseerde' bordeel(Love N Joy) in Nederland en genoot de Friese hoofdstad tevens de twijfelachtige eer - nog vóór Amsterdam - de raamprostitutie te hebben geïntroduceerd ...